Instytut

Instytut Rozwoju Małych i Średnich Firm

 „Zdolność uczenia się szybciej od swojej konkurencji może być wkrótce jedyną długotrwałą przewagą, jaką nad nimi posiadasz.”

de Gaus Arie

Instytut Rozwoju Małych o Średnich Firm powstał w 2013 r. na bazie dwóch firm szkoleniowo- doradczych z dwudziestoletnim stażem. Firmy FOTAN Andrzej Polak i Zespół Psychologów i Pedagogów GAMMA Lucyna Weroniczak współpracowały z sobą w projektach rozwojowych wypracowując nowe metodologie i narzędzia pracy trenera, doradcy i coacha. Wymiana wiedzy i  doświadczeń zaowocowała nowymi koncepcjami pracy opartymi na nowatorskich koncepcjach  z zakresu zarządzania (mi. Senge, Drucker, Covey)i  psychologii biznesu (mi. Kaheman, Ch. i D Heath).

Pracujemy unikatową metodą projektowania i zarządzania zmianą. Wykorzystujemy najnowszą wiedzę na temat myślenia strategicznego i podejmowania decyzji w zarządzaniu. Wprowadzamy w firmach koncepcję Analizy Transakcyjnej do budowania efektywnej komunikacji i rozwiązywania sytuacji trudnych. Naszą pasją jest ciągły rozwój i szukanie kreatywnych rozwiązań. Instytut jest miejscem dialogu praktyki i teorii. Ponieważ wykorzystujemy to w naszej pracy z firmami widzimy jak opracowane przez nas narzędzia są pomocne kadrze zarządzającej.

Prowadzenie biznesu w obecnych czasach jest wyzwaniem niezwykle trudnym. Wielość, szybkość i często nieprzewidywalność czynników wpływających na efektywność firmy powoduje, że szukamy takich rozwiązań, które zwiększą nasz wpływ w przewidywany sukces firmy. Dziś wiadomo, że podstawą biznesu, oprócz rynnowego produktu lub usługi jest pracownik otoczony wysoką kulturą organizacyjną. Pracownik, który zna cele organizacji, rozumie swoje miejsce i rolę. Ma zadania i narzędzia. Zna procedury i potrafi się komunikować. Firma motywuje go do rozkwitu talentów i wykazania się dla rozwoju własnego i organizacji. To też wzajemna, permanentna wymiana wiedzy. To także taki sposób zarzadzania ludźmi, który pozwala na zaangażowanie i samodzielność. Właśnie w budowaniu takiej kultury organizacyjnej pomagamy firmom poprzez projekty rozwojowe. Pracujemy z małymi i średnimi firmami, z zespołami i indywidualnie. Wiemy, że w małych firmach trudno zorganizować szkolenie ( za mało pracowników) więc zapraszamy do szkoleń otwartych. Zachęcamy większe firmy do wewnętrznych szkoleń kadry zarządzającej, bo to daje wyższy efekt ( cała kadra uczyła się tego samego i może wspierać się we wdrażaniu nowych umiejętności.) lub szkolenia kluczowych pracowników w Akademii Menadżera.

Nasza kadra, to specjaliści i certyfikowani praktycy  zarówno w zakresie szkoleń, doradztwa i coachingu jak i zarządzania.