Lucyna Weroniczak

Pedagog, psycholog, menadżer

Lucyna Weroniczak - pedagog, psycholog, menadżer; rekomendowany trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; certyfikowany coach Grupy TROP.

Trener, coach i doradca wspierający rozwój organizacji doradzając i szkoląc kadrę menadżerską firm z branży produkcyjnej, usługowej, edukacyjnej, medycznej itp.. Diagnozuje, rozpoznaje problemy i szuka sposobów pozwalających firmie rozwiązać trudności i rozwinąć potencjał w ramach działającej od 20 lat firmy szkoleniowo-coachingowo-doradczej.

Jest praktykiem, zarządzała działem produkcji w przedsiębiorstwie, w którym w tej chwili jest prezesem. Swoją wiedzę i doświadczenie przekłada na budowanie strategii wprowadzania zmian autorską metodą opartą zarówno o wiedzę psychologiczną, jaki i wiedzę oraz doświadczenie z zakresu zarządzania.

W tej chwili specjalizuje się w doradztwie partycypacyjnym strategicznym i tematycznym dla firm. Realizuje oparte na diagnozie organizacji działania rozwojowe (warsztaty, szkolenia, coaching menadżerski). Prowadzi też spotkania mentoringowe dla wyższej kadry menadżerskiej.

Współuczestniczyła w tworzeniu metodologii i była trenerem wiodącym oraz doradcą w I i II edycji ogólnopolskiego projektu szkoleniowo- doradczego Firmy Rodzinne.

 Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Gospodarki, gdzie stworzyła studia podyplomowe „Akademia Trenera”, które przez 8 lat przygotowywały kadrę szkoleniową.

Pracowała jako trener i superwizor w realizacji wszystkich edycji projektów trenerskich w ramach EFES – „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” jako trener firm szkoleniowych: Centrum TROP, Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, „Negocjator” Firma Konsultacyjno- Szkoleniowa Janiny Sobczak-Matysiak, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Obecnie jest właścicielką firmy Zespół Psychologów i Pedagogów GAMMA Lucyna Weroniczak, która to firma wchodzi w skład konsorcjum Instytut Rozwoju Małych i Średnich Firm. Konsorcjum skupia grono certyfikowanych i doświadczonych doradców, coachów i trenerów.

Klienci

Wybrani Klienci: Hüttenes-Albertus Polska, Bank Zachodni WBK, Meblonowak-Novelle, ALWERO Wilamowice ( Bielsko-Biała), Manufaktura Mojej Mamy Gdańsk, Jawo Sp. z o.o. Częstochowa, Sakspol Sp. J. Słupno, Kujawsko–Pomorska Izba Radców Prawnych, Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Nationale-Nederlanden – oddział Bydgoszcz, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, PKO BP.