O firmie

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW

„Organizacja ucząca się to sposób myślenie, że podstawą biznesu, oprócz rynkowego produktu lub usługi jest pracownik otoczony wysoką kulturą organizacyjną. Pracownik, który zna cele organizacji, rozumie swoje miejsce i rolę. Ma zadania i narzędzia. Zna procedury i potrafi się komunikować. Firma motywuje go do rozkwitu talentów i wykazania się dla rozwoju własnego i organizacji. To też wzajemna, permanentna wymiana wiedzy”

 Lucyna Weroniczak

Jesteśmy na rynku od 1996 r. i specjalizujemy się w consultingu, coachingu, szkoleniach i doradztwie. Nasi eksperci, to specjaliści wysokiej klasy, certyfikowani poprzez niezależne organizacje. Są to praktycy. Oprócz wiedzy z zakresu zarządzania i doświadczenia szkoleniowego, Każda z tych osób zarządzała zespołem, działem, lub całą organizacją. Potrafimy zdiagnozować problemy firmy i zaplanować działania wspierające jej rozwój.

Pracujemy w standardzie Human Resources Development Business Partnering

Czyli:

  • Analizujemy potrzeby szkoleniowe wychodząc od potrzeb biznesowych i rozpoznajemy zależności między korzyściami biznesowymi i zachowaniami. Stawiamy akcent na efektywność biznesową projektu.
  • Prowadzimy negocjacje cenowe partnerskie z możliwością succesfee od efektu biznesowego .
  • Ustalamy cele szkolenia metodą SMART i w odniesieniu do wszystkich poziomów Kirkpatricka.
  • Ocena szkolenia bazuje na oszacowaniu ROI lub ocenie efektywności i skuteczności biznesowej.
  • Uczestnik „kontraktuje” ze swoim przełożony pracę nad zmianą i poprawą swoich wyników pracy w oparciu o nowe kompetencje.
  • Ocena wpływu szkolenia na rezultaty biznesowe szkolenia relatywnie jest łatwa i „automatyczna”.
  • Ciężar odpowiedzialności za efekty szkolenia spoczywa na uczestniku i jego przełożonym.
  • Uczestnik jest w pełni świadom tego, co ma się zmienić w efekcie szkolenia i jakie są oczekiwania wobec niego.
  • Planujemy z uczestnikiem i jego przełożonym fazę wdrażania kompetencji po zajęciach na stanowisku pracy.